قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت سرمایه گذاری مشترکی برای ساخت آپارتمان است بین مالک و یا مالکین از یک طرف و مجری و یا مجریان (سازندگان) از طرف دیگر که گروه اول زمین و گروه دوم هزینه ها را پرداخت میکنند.

اساس مشارکت در ساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی و فنی، وفاداری و پیمان داری، دانش و تخصص باشد.
دارندگان زمین و خانه‌های کلنگی مایل هستند تا در احداث ساختمان بر روی املاک خود با سازندگان مشارکت نمایند بدین شکل که مالک ملک خود را به عنوان آورده قرار می‌دهد و سازنده کلیه هزینه‌های ساخت را متقبل می‌شود.

چندین نکته مهم که در قرارداد مشارکت در ساخت باید رعایت شود:

برای قرارداد های مشارکت در ساخت ضمانت اجرایی قابل قبولی باید تعریف و توافق کرد. (در صورتیکه وکیل داشته باشید این ضمانت اجرایی ها را اعمال خواهد کرد.)
پس از اتمام سقف وستون و دیوارچینی حتما بین شریک سازنده و مالک، تقسیم نامه ای شفاف و صریح با توجه به میزان قدرالسهم، کیفیت و زمان فروش واحدهای متعلق به خود تنظیم شود.
انتخاب یک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت برکیفیت اجرایی شریک سازنده نباید فراموش شود.
به جای برهم خوردن و اقاله قرارداد مشارکت در ساخت، قرادادی مطمئن و اصولی تنظیم شود. فسخ و اقاله قرارداد، پس از شروع عملیات تخریب و یا گود برداری دیگر معنا و مفهومی ندارد.
اجازه گرفتن وام به هر عنوان به شریک سازنده داده نشود.
واحدهای شراکتی فی مابین مالک و شریک سازنده با توجه به میزان سهم آنان و نحوه بهره برداری و نحوه فروش و اجاره صریحاً مشخص شود.
قبل از فک رهن ملک توسط مالک، هیچ گونه اقدامات اجرایی و اداری انجام نشود.
برای حل اختلاف احتمالی، داور باید تعیین شود.
و دیگر مواردی مهمی که در صورت گرفتن وکیل تمامی آنها در قرارداد منظور خواهد شد.

اگر قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل تنظیم گردد چه مزایایی دارد؟

تنظیم قرارداد بر اساس آخرین قوانین توسط وکیل انجام خواهد شد.
ضمانت اجرایی محکم توسط وکیل در نظر گرفته میشود تا در صورتیکه سازنده تعهدات خود را انجام ندهد بتواند از سازنده ضرر و زیان دریافت کند.
تمامی مهلت ها به صورت دقیق توسط وکیل در قرارداد قید میشود.
در صورتیکه سازنده تعهدات را انجام ندهد وکیل خودش میتواند او را مجبور به انجام تعهد کند و نیازی به حضور مالک نیز نخواهد بود.
در صورت فسخ قرارداد در صورتیکه وکیل قرارداد را منعقد کرده باشد سازنده سهمی از ملک نخواهد برد.
سوالات قرارداد مشارکت در ساخت (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

آیا با وجود قرارداد اجاره می توان قرارداد مشارکت در ساخت امضا کرد؟

تا انجایی که این دو قرارداد مزاحم یکدیگر نباشند مقدور می باشد و اگر زمان اجرای قرارداد با مدت اجاره تداخل داشته باشد امکان الزام به تخلیه به استناد قرارداد مشارکت وجود ندارد مگر با توافق مستاجر وجلب رضایت او. مگر آنکه شرط تخلیه زود تر از موعود در قرارداد اجاره ذکر گردیده باشد.
پدر ما فوت نموده و ما قصد مشارکت در ساخت داریم بعد از ساخت هم قصد فروش نداریم برای چه باید انحصار وراثت کنیم؟
هرنوع قراردادی در این ملک نیاز به حضور مالک و در صورت فوت وراث قانونی او دارد، برای مشخص شدن وراث و اثبات آنکه شما تنها وراث مرحوم هستید و همچنین پرداخت مالیات بر ارث (در صورتی که مشمول واقع شود) باید انحصار وراثت انجام شود.
اگر قرارداد مشارکت در ساخت پس از عقد قرارداد، فسخ گردد حق کمیسیون پرداخت شده به آژانس باید بر گردانده شود؟
در ﺻﻮرتی که ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ رﺿﺎیت ﻃﺮفین ﺑﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ یکی از خیارات ﻗﺎﻧﻮنی ﻓﺴﺦ ﺑﺸﻮد ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﻻلی از دﻻل ﺳﻠﺐ نمیﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اینکه ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻻل ﻧﺒﺎﺷﺪ. حتی اگر کمیسیون پرداخت نشده باشد پس از فسخ قرارداد نیز باید پرداخت شود.
چنانچه تعدادی از مالکین یک ساختمان قصد نوسازی داشته باشند، اما مالک یک یا چند واحد خود داری کند، راه حل چیست؟
چنانچه ۳ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری فرسودگی کامل بنا و بیم خطرجانی و مالی ناشی از آن را گواهی نمایند، ساختمان قابل تجدید خواهد بود. اگر اقلیتی از صاحبان واحدها نسبت به تجدید بنا رضایت ندهند، مالکان موافق تجدید بنا، با اخذ مجوز از دادگاه، خانه مناسبی برای آنها اجاره کنند تا به مکان جدید منتقل شوند.
آیا می‌توان قرارداد مشارکت در ساخت را به صورت رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نمود؟
چنین امکانی وجود دارد اما اگر اعداد و ارقام واقعی در سند درج شوند هزینه ثبت زیاد می‌شود.
آیا میتوان در قرارداد مشارکت در ساخت وجه التزام تعیین کرد؟
بله در ضمن قرارداد مشارکت در ساخت میتوانند شرط کنند که اگر فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت کند.

مراحل تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها و امور ملکی را دارید.(برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

  • مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی طرفین قرارداد
  • ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد