وکیل تجاری

دعاوی تجاری – وکیل دعاوی تجاری شرکتها

ارائه مشاوره حقوقي وقبول وكالت دادگستري در زمينه طرح يا دفاع از كليه دعاوي تجاري از قبيل :

  • مشاوره در تأسيس انواع شركت هاي تجاري
  • مشاوره در تدوين اساسنامه و شركتنامه
  • مشاوره حقوقي به مديران شركت هاي تجاري (به طور موردي و مستمر)
  • طرح ودفاع از دعاوي راجع به شركتهاي تجاري از جمله – ورشكستگي – انحلال – ابطال تصميمات هيأت مديره یا مدير عامل
  • مطابه وجوه كليه اسناد تجاري
  • مشاوره واجراي داوري در زمينه اختلافات شركاء واختلافات شركت با شخص حقيقي تاجر يا طرف قرارداد

و ساير دعاوي و مسائل راجع به تجار،شركتها و عمليات تجاري